Hoạt động NewFace

Thân Gởi Toàn Thể Nhân Viên Thẩm Mỹ Viện NewFace tham gia 8/3/2021

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp: Mật khẩu:

DỊCH VỤ CHAT VIDEO TƯ VẤN CÙNG BÁC SĨ

Với mục đích hỗ trợ khách hàng ở xa, đặc biệt là những khách hàng ngoài khu vực Tp.HCM. Từ tháng 03/2021, Trung tâm nâng mũi Bác sĩ Trần Phương chính thức cung cấp dịch vụ Tư vấn cùng Bác sĩ qua video call. Khách hàng giờ đây có thể dễ dàng được bác sĩ

DỊCH VỤ CHAT VIDEO TƯ VẤN CÙNG BÁC SĨ

Với mục đích hỗ trợ khách hàng ở xa, đặc biệt là những khách hàng ngoài khu vực Tp.HCM. Từ tháng 03/2021, Trung tâm nâng mũi Bác sĩ Trần Phương chính thức cung cấp dịch vụ Tư vấn cùng Bác sĩ qua video call. Khách hàng giờ đây có thể dễ dàng được bác sĩ

DỊCH VỤ CHAT VIDEO TƯ VẤN CÙNG BÁC SĨ

Với mục đích hỗ trợ khách hàng ở xa, đặc biệt là những khách hàng ngoài khu vực Tp.HCM. Từ tháng 03/2021, Trung tâm nâng mũi Bác sĩ Trần Phương chính thức cung cấp dịch vụ Tư vấn cùng Bác sĩ qua video call. Khách hàng giờ đây có thể dễ dàng được bác sĩ

DỊCH VỤ CHAT VIDEO TƯ VẤN CÙNG BÁC SĨ

Với mục đích hỗ trợ khách hàng ở xa, đặc biệt là những khách hàng ngoài khu vực Tp.HCM. Từ tháng 03/2021, Trung tâm nâng mũi Bác sĩ Trần Phương chính thức cung cấp dịch vụ Tư vấn cùng Bác sĩ qua video call. Khách hàng giờ đây có thể dễ dàng được bác sĩ

Nguồn gốc của ngày 8 tháng 3

Nguồn gốc của ngày 8 tháng 3 Vào cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh tại Mỹ. Lúc này, công nghệ và kỹ thuật cũng ngày càng được chú trọng và thu hút được nhiều công nhân. Đặc biệt, lúc này càng có nhiều trẻ em, phụ nữ làm việc tại